FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HPB Global
POKRENI KUPNJU

20.10.2016

+0,03%

102,28240 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
04.10.2005
Starost fonda:
11,05 god (11g 20d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,01 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
67,614 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena do visoka razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren do viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,21%
1 Mjesec+1,98%
6 Mjeseci+9,17%
12 Mjeseci+13,30%
2016+11,39%
PGP 3 godine+10,33%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,01 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HPB GLOBAL 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila HPB GLOBAL 2016 10
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HPB
izdavanje udjela HPB pravne
upitnik FATCA CRS pravne HPB
izjava stvarni vl HPB pravne
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HPB Global
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HPB
zamjena udjela HPB pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HPB
otkup udjela HPB pravne
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti:
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 1,50 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
od 2 do 3 godine = 0,50 %
iznad 3 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,25 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

HPB Global je mješoviti fond koji će imovinu pretežno ulagati u dužničke vrijednosne papire (VP), dionice i investicijske fondove (IF). Udio niti jedne klase imovine neće prelaziti 60% neto vrijednosti imovine fonda.

Imovina fonda ulaže se:

 • do 60% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče RH, druge članica EU, OECD-a, CEFTA-e ili treće države i/ili jedinice lokalne i područne samouprave navedenih država, uz uvjet da najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dužničke VP i instrumente tržišta novca pojedine države članice EU, OECD-a ili CEFTA-e ili treće države, odnosno jedinice lokalne i područne samouprave navedenih država, osim SAD-a, SR Njemačke i RH pod uvjetima iz točke 2.3. prospekta fonda,
 • do 60% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u RH ili drugoj članici EU ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom EU,
 • do 60% u dužničke VP, instrumente tržišta novca i/ili vlasničke VP koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u RH, državi članici EU, OECD-a i/ili CEFTA-e,
 • do 30% može biti uloženo u dužničke VP, instrumente tržišta novca i vlasničke VP koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u trećoj državi,
 • do 50% u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici EU,
 • 30% u udjele drugih IF koji zadovoljavaju uvjete iz Zakona, a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj članici EU, OECD-a ili CEFTA-e i/ili u trećoj državi,
 • do 60% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji gdje se kao osiguranje koriste vlasnički VP, instrumenti tržišta novca i dužnički VP koje je izdala ili za koje jamči RH, članica EU, OECD-a i/ili CEFTA-e ili drugo javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više članica EU, OECD-a i/ili CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
 • najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine, u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda,
 • sukladno zakonskim ograničenjima, u nedavno izdane prenosive VP uz uvjet da izdavatelj podnese zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te da se uvrštenje izvrši u roku od jedne godine od dana izdanja.
Najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine može biti uloženo u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda uz ograničenja propisana zakonom i podzakonskim propisima. Sukladno zakonskim ograničenjima u nedavno izdane prenosive VP uz uvjet da izdanje uključuje obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost. Ukoliko se uvrštenje ne izvrši u roku od jedne godine od izdanja u VP smatrat će se neuvrštenima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,98%

20.09.2016

100,29190

20.10.2016

102,28240
20.10.2016 102,28240
19.10.2016 102,25120
18.10.2016 102,28180
17.10.2016 102,18260
14.10.2016 102,18510
13.10.2016 102,06920
12.10.2016 102,18360
11.10.2016 102,23250
10.10.2016 102,14340
07.10.2016 102,12330
06.10.2016 101,79200
05.10.2016 101,95340
04.10.2016 101,79870
03.10.2016 101,61370
30.09.2016 101,41260
29.09.2016 101,25080
28.09.2016 100,87950
27.09.2016 101,33010
26.09.2016 101,29190
23.09.2016 101,00120
22.09.2016 100,74750
21.09.2016 100,52950
20.09.2016 100,29190
19.09.2016 100,29120
16.09.2016 99,99170
15.09.2016 98,91870
14.09.2016 98,57770
13.09.2016 98,45670
12.09.2016 98,22170
09.09.2016 98,26100
08.09.2016 97,96880
07.09.2016 97,71460
06.09.2016 97,24960

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

 • NEWSLETTER
Prijava
 • KORISNICI
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
Ilirika BRIC +15,92 6 Kupnja udjela u fondu Ilirika BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
440,31 21.10.2016
-0,46%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.10.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,500622 -0,01
-0,10%
1 USD 6,880673 0,03
0,49%
1 GBP 8,419151 0,01
0,11%
1 CHF 6,920031 0,00
-0,06%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

 • ZSE
 • Regija
 • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.10. 10:29  1.960,03
0,35
0,02
CROBEX10* 24.10. 10:27  1.128,78
-2,29
-0,20
CROBEXtr* 24.10. 10:29  1.201,55
0,21
0,02
CROBEXplus* 24.10. 10:29  1.167,30
0,34
0,03
CROBIS* 24.10. 09:55  109,72
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.10.2016 10:27:56)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 33,00
0,06%
2.103.877,12
ATPL-R-A 311,11
10,36%
926.862,03
BLJE-R-A 26,11
1,28%
175.166,05
HT-R-A 159,70
-0,14%
158.825,50
DDJH-R-A 50,03
-1,48%
93.994,32
PODR-R-A 369,05
-0,69%
93.643,20
MDKA-R-A 17.000,00
-0,91%
68.000,00
ADRS-P-A 446,60
-0,70%
63.071,88
KRAS-R-A 530,00
1,83%
34.450,00
INGR-R-A 2,98
0,68%
30.151,10
Ukupni promet dionica: 3.872.469,75kn
Osvježi