FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Smart Equity
POKRENI KUPNJU

27.06.2016

-0,01%

101,92420 €
NAPOMENA:
Smart Equity je otvoreni investicijski fond 100%-tnom zaštitom početne vrijednosti udjela. Investicijski cilj fonda je sudjelovanje u rastu S&P500 i DAX indeksa ili 100%-tna zaštita početne vrijednosti udjela ukoliko navedeni burzovni indeksi na kraju investicijskog ciklusa zabilježe negativan prinos.

Smart Equity i Smart Equity II zbog različitih investicijskih ciklusa, omogućavaju da prilikom kupnje udjela investitori mogu odabrati onaj fond koji u datom trenutku pruža veću razinu zaštite udjela.

Također, zamjenom udjela među fondovima Smart Equity i Smart Equity II na datum početka novog investicijskog ciklusa moguće je postići zaštitu do tada ostvarenih pozitivnih prinosa iz prethodnih investicijskih ciklusa.

Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
15.11.2010.
Starost fonda:
5,62 god (5g 7mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 = 1 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,14 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
54,870 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec-0,21%
6 Mjeseci+0,95%
12 Mjeseci-5,12%
2016+1,02%
PGP 3 godine+2,48%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,14 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID SMART EQUITY 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2016 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela fizicke osobe SMART EQUITY
izdavanje udjela pravne osobe SMART EQUITY
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Smart Equity
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela fizicke osobe SMART EQUITY
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela SMART EQUITY
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje. (01.01 do 31.12.)
Prvi investicijski ciklus:
01.10.2014 do 31.12.2015 godine.

Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Intercapital podfondova Capital Two, Capital One, Money One, Smart Equity, Smart Equity II i Crobex 10, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.

 • minimalno 80% imovine ulagat će se u dužničke vrijednosne papire izdavatelja RH, ostalih članica EU, članica OECD-a te ostalih izdavatelja čija je minimalna ocjena kreditne kvalitete za jedan stupanj niža od kreditne kvalitete RH te instrumente tržišta novca i depozite.

 • maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima: opcije i futures ugovore. Opcije su vrsta financijskih izvedenica koje kupcu opcije daju pravo kupnje ili prodaje temljenog instrumenta po unaprijed utvrđenoj cijeni na ili do unaprijed definiranog datuma. Futures ugovori su standardizirani ugovori koji omogućuju kupnju ili prodaju instrumenta koji je predmet ugovora na neki određeni budući datum. Kupnjom odnosno prodajom opcija i futures ugovora Društvo povećava odnosno smanjuje svoju izloženost prema temeljnom intrumentu izvedenice na način na koji je opisano u Strategiji ulaganja, te aktivno upravlja stupnjem financijske poluge. U skladu sa strategijom ulaganja, temeljni isnstrumenti opcija i futures ugovora mogu biti DAX indeks, S&P 500 indeks ili indeksni fondovi (ETF-ovi) koji prate kretanja ovih indeksa ili futures ugovora na ove indekse ili instrumenti koji prate volatilnosti navedenih instrumenata.
Garancija od strane Sberbank d.d.
Sukladno navedenom Cilju ulaganja, jedan od ciljeva Društva je investicijskom strategijom pod-fonda zaštititi ulaganja klijenta u pod-fond štiteći vrijednost njegovog ulaganja na kraju investicijskog ciklusa. Dodatno na gore navedeno, Sberbank d.d. Zagreb (dalje u tekstu "Banka") izdala je bankarsku garanciju u korist pod-fonda kojom se Banka neopozivo obvezuje uplatiti u pod-fond iznos do 5.000.000,00 kn ukoliko je vrijednost udjela u pod-fondu na referentni datum manja u odnosu na početak investicijskog ciklusa, mjereno vrijednošću udjela u pod-fondu u eur. Navedena garancija aktivira se na pisani poziv Društva. Društvo neće aktivirati ovu garanciju ukoliko je do pada vrijednosti udjela došlo iz razloga insolventnosti izdavatelja prema kojima pod-fond ima izloženost. Insolventnošću izdavatelja smatra se trajnija nemogućnost djelomičnog ili potpunog ispunjavanja obveza preuzetih izdavanjem vrijednosnih papira ili depozita.

Svrha navedene garancije jest pored investicijske strategije ulagateljima pružiti dodatnu sigurnost, do iznosa garancije, da eur vrijednost udjela u pod-fondu na kraju investicijskog ciklusa na referentni datum ne padne ispod eur vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa, umanjeno za ulaznu naknadu i poreze ukoliko postoji porezna obveza.

Zaštita odnosno povrat potpune uložene glavnice nije garantiran niti od strane Društva, niti od strane depozitne banke, kao niti od strane garanta.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,21%

27.05.2016

102,14100

27.06.2016

101,92420
27.06.2016 101,92420
24.06.2016 101,93210
23.06.2016 102,04060
21.06.2016 102,02900
20.06.2016 102,03850
17.06.2016 102,02260
16.06.2016 102,01020
15.06.2016 102,04030
14.06.2016 102,02780
13.06.2016 102,11040
10.06.2016 102,14160
09.06.2016 102,14330
08.06.2016 102,10430
07.06.2016 102,11210
06.06.2016 102,12950
03.06.2016 102,12540
02.06.2016 102,11450
01.06.2016 102,10150
31.05.2016 102,09850
30.05.2016 102,13000
27.05.2016 102,14100
25.05.2016 102,17060
24.05.2016 102,17810
23.05.2016 102,17740
20.05.2016 102,17620
19.05.2016 102,18020
18.05.2016 102,19210
17.05.2016 102,21680
16.05.2016 102,18750
13.05.2016 102,18570
12.05.2016 102,14840
11.05.2016 102,22770
10.05.2016 102,25030

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

 • NEWSLETTER
Prijava
 • KORISNICI
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
387,82 27.06.2016
-0,45%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514676 0,00
-0,03%
1 USD 6,774861 -0,04
-0,56%
1 GBP 9,046197 0,00
0,00%
1 CHF 6,927246 -0,06
-0,93%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

 • ZSE
 • Regija
 • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 14:41  1.659,74
10,17
0,62
CROBEX10* 28.06. 14:34  969,05
4,37
0,45
CROBEXtr* 28.06. 14:41  1.007,11
6,08
0,61
CROBEXplus* 28.06. 14:41  914,77
4,89
0,54
CROBIS* 27.06. 17:53  106,85
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2016 15:03:00)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 24,20
0,88%
673.661,17
AUHR-R-A 514,00
-0,96%
309.428,00
HT-R-A 139,06
0,26%
217.844,74
ADRS-P-A 384,99
0,04%
189.641,84
ADPL-R-A 108,22
-3,85%
177.999,39
PVCM-R-A 142,00
1,96%
94.631,35
KOEI-R-A 636,18
1,21%
63.618,00
KRAS-R-A 476,00
-0,83%
59.940,00
PODR-R-A 326,00
0,00%
58.354,00
ACI-R-A 5.800,00
0,00%
58.000,00
Ukupni promet dionica: 2.429.722,80kn
Osvježi