FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Smart II
POKRENI KUPNJU

21.04.2017

-0,05%

102,68070 €
NAPOMENA:
Dana 01.01.2017. godine fond je promijenio naziv iz Smart Equity u InterCapital Smart II.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
15.11.2010.
Starost fonda:
6,44 god (6g 5mj 9d)
Početna cijena udjela:
100 = 1 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 2000,00 kn (cca. 270,00 €)
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 2000,00 kn (cca. 270,00 €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,58 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
19,336 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec-0,96%
6 Mjeseci+0,95%
12 Mjeseci+0,25%
2017-0,17%
PGP 3 godine+2,43%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,58 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL SMART II 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2017 02
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela INTERCAPITAL
izdavanje udjela INTERCAPITAL pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Smart II
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela INTERCAPITAL
zamjena udjela INTERCAPITAL pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela INTERCAPITAL
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje. (01.01 do 31.12.)
Prvi investicijski ciklus:
01.10.2014 do 31.12.2015 godine.

Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.

 • minimalno 80% imovine ulagat će se u dužničke vrijednosne papire izdavatelja RH, ostalih članica EU, članica OECD-a te ostalih izdavatelja čija je minimalna ocjena kreditne kvalitete za jedan stupanj niža od kreditne kvalitete RH te instrumente tržišta novca i depozite.

 • maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima: opcije i futures ugovore. Opcije su vrsta financijskih izvedenica koje kupcu opcije daju pravo kupnje ili prodaje temljenog instrumenta po unaprijed utvrđenoj cijeni na ili do unaprijed definiranog datuma. Futures ugovori su standardizirani ugovori koji omogućuju kupnju ili prodaju instrumenta koji je predmet ugovora na neki određeni budući datum. Kupnjom odnosno prodajom opcija i futures ugovora Društvo povećava odnosno smanjuje svoju izloženost prema temeljnom intrumentu izvedenice na način na koji je opisano u Strategiji ulaganja, te aktivno upravlja stupnjem financijske poluge. U skladu sa strategijom ulaganja, temeljni isnstrumenti opcija i futures ugovora mogu biti DAX indeks, S&P 500 indeks ili indeksni fondovi (ETF-ovi) koji prate kretanja ovih indeksa ili futures ugovora na ove indekse ili instrumenti koji prate volatilnosti navedenih instrumenata.
Garancija od strane Sberbank d.d.
Sukladno navedenom Cilju ulaganja, jedan od ciljeva Društva je investicijskom strategijom pod-fonda zaštititi ulaganja klijenta u pod-fond štiteći vrijednost njegovog ulaganja na kraju investicijskog ciklusa. Dodatno na gore navedeno, Sberbank d.d. Zagreb (dalje u tekstu "Banka") izdala je bankarsku garanciju u korist pod-fonda kojom se Banka neopozivo obvezuje uplatiti u pod-fond iznos do 5.000.000,00 kn ukoliko je vrijednost udjela u pod-fondu na referentni datum manja u odnosu na početak investicijskog ciklusa, mjereno vrijednošću udjela u pod-fondu u eur. Navedena garancija aktivira se na pisani poziv Društva. Društvo neće aktivirati ovu garanciju ukoliko je do pada vrijednosti udjela došlo iz razloga insolventnosti izdavatelja prema kojima pod-fond ima izloženost. Insolventnošću izdavatelja smatra se trajnija nemogućnost djelomičnog ili potpunog ispunjavanja obveza preuzetih izdavanjem vrijednosnih papira ili depozita.

Svrha navedene garancije jest pored investicijske strategije ulagateljima pružiti dodatnu sigurnost, do iznosa garancije, da eur vrijednost udjela u pod-fondu na kraju investicijskog ciklusa na referentni datum ne padne ispod eur vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa, umanjeno za ulaznu naknadu i poreze ukoliko postoji porezna obveza.

Zaštita odnosno povrat potpune uložene glavnice nije garantiran niti od strane Društva, niti od strane depozitne banke, kao niti od strane garanta.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,96%

21.03.2017

103,67960

21.04.2017

102,68070
21.04.2017 102,68070
20.04.2017 102,73690
19.04.2017 102,77180
18.04.2017 102,74190
14.04.2017 102,72790
13.04.2017 102,76990
12.04.2017 102,80180
11.04.2017 102,77250
10.04.2017 102,73920
07.04.2017 102,73560
06.04.2017 102,75320
05.04.2017 102,83060
04.04.2017 103,06880
03.04.2017 103,00440
31.03.2017 102,89810
30.03.2017 102,89650
29.03.2017 103,19610
28.03.2017 103,47090
27.03.2017 103,63080
24.03.2017 103,62270
23.03.2017 103,63650
22.03.2017 103,74260
21.03.2017 103,67960
20.03.2017 103,61730
17.03.2017 103,63840
16.03.2017 103,53830
15.03.2017 103,59860
14.03.2017 103,59380
13.03.2017 103,59190
10.03.2017 103,62110
09.03.2017 103,68380
08.03.2017 103,69690
07.03.2017 103,71050

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

 • NEWSLETTER
Prijava
 • KORISNICI
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,93 21.04.2017
-0,10%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.04.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,450251 0,00
0,03%
1 USD 6,855218 -0,10
-1,49%
1 GBP 8,790857 -0,11
-1,25%
1 CHF 6,893274 -0,07
-1,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

 • ZSE
 • Regija
 • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.04. 16:29  1.945,25
-3,96
-0,20
CROBEX10* 24.04. 16:29  1.142,09
2,53
0,22
CROBEXtr* 24.04. 16:29  1.198,33
3,42
0,29
CROBEXplus* 24.04. 16:29  1.170,34
8,67
0,75
CROBIS* 24.04. 16:15  108,69
-0,11
-0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.04.2017 16:29:55)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LEDO-R-A 3.799,00
0,53%
1.756.759,50
ATPL-R-A 449,99
2,55%
651.772,25
PODR-R-A 370,00
0,82%
648.025,00
HT-R-A 174,22
-0,16%
433.748,47
ADRS-P-A 468,00
1,04%
338.175,16
JMNC-R-A 54.989,00
-0,02%
329.396,00
RIVP-R-A 42,30
-0,24%
264.686,44
ERNT-R-A 1.350,00
0,67%
207.860,00
BLJE-R-A 9,00
-1,75%
171.399,89
ZABA-R-A 53,70
-8,24%
151.561,31
Ukupni redovni promet: 6.443.060,54kn
Osvježi