Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
 

Raiffeisen New Europe

Grafički prikaz 1T1M3M6M1G20142G3GMAX

Graf.

Naknade

Vrijednosti zadnjih mjesec dana


|   17.04.2014   49,2900
|   16.04.2014   49,2500
|   15.04.2014   49,3300
|   14.04.2014   49,4200
|   11.04.2014   49,4500
|   10.04.2014   49,5000
|   09.04.2014   49,5100
|   08.04.2014   49,4300
|   07.04.2014   49,5300
|   04.04.2014   49,5700
|   03.04.2014   49,2200
|   02.04.2014   48,8700
|   01.04.2014   48,9500
|   31.03.2014   48,8500
|   28.03.2014   48,6300
|   27.03.2014   48,4000
|   26.03.2014   48,2200
|   25.03.2014   48,0700
|   24.03.2014   48,0200
|   21.03.2014   48,0500
|   20.03.2014   48,3000
|   19.03.2014   48,3000
|   18.03.2014   48,1400
|   17.03.2014   48,0300
|   14.03.2014   47,8800
|   13.03.2014   47,7800
|   12.03.2014   47,8900
|   11.03.2014   48,2000
|   10.03.2014   48,2900
|   07.03.2014   48,4700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Investicijska strategija fonda

Fond je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • najmanje 70% u vlasničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja sa sjedištem u zemljama jugoistočne Europe: RH, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Rumunjskoj i Bugarskoj, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama
  • najviše 30% vlasničke VP izdavatelja sa sjedištem u ostalim zemljama članicama EU i/ili OECD, te Rusije, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama može se uložiti
  • do 25% u dužničke VP i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči zemlja članica EU i/ili OECD, te dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama
  • do 10% u investicijske fondove (IF)
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata
  • dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Prinos u 2014. = 1,44926,49 % Otvori
1.mj
0,95
2.mj
-0,51
3.mj
0,10
4.mj
0,90
5.mj
0,00
6.mj
0,00
7.mj
0,00
8.mj
0,00
9.mj
0,00
10.mj
0,00
11.mj
0,00
12.mj
0,00
Q1 0,54% Q2 0,90% Q3 0,00% Q4 0,00%
Prinos u 2013. = 4,09583,46 % Otvori
1.mj
5,48
2.mj
-1,36
3.mj
1,03
4.mj
-0,75
5.mj
-4,35
6.mj
-2,47
7.mj
2,69
8.mj
1,69
9.mj
-0,11
10.mj
0,00
11.mj
0,61
12.mj
1,91
Q1 5,12% Q2 -7,42% Q3 4,31% Q4 2,53%
Prinos u 2012. = 5,61459,29 % Otvori
1.mj
1,92
2.mj
4,28
3.mj
4,30
4.mj
-1,94
5.mj
-7,62
6.mj
-0,99
7.mj
-0,20
8.mj
0,23
9.mj
2,18
10.mj
1,74
11.mj
2,45
12.mj
-0,30
Q1 10,86% Q2 -10,31% Q3 2,21% Q4 3,92%
Prinos u 2011. = -29,31865,85 % Otvori
1.mj
6,81
2.mj
0,84
3.mj
-0,94
4.mj
-3,49
5.mj
0,25
6.mj
-2,66
7.mj
-4,36
8.mj
-9,15
9.mj
-10,44
10.mj
-0,51
11.mj
-8,61
12.mj
-0,56
Q1 6,70% Q2 -5,83% Q3 -22,19% Q4 -9,59%
Prinos u 2010. = -3,77495,66 % Otvori
1.mj
4,32
2.mj
-1,30
3.mj
0,63
4.mj
1,41
5.mj
-8,29
6.mj
-3,70
7.mj
0,02
8.mj
-0,58
9.mj
1,40
10.mj
0,59
11.mj
-4,58
12.mj
7,15
Q1 3,62% Q2 -10,44% Q3 0,83% Q4 2,85%
Prinos u 2009. = 9,54463,64 % Otvori
1.mj
-4,91
2.mj
-16,01
3.mj
-3,95
4.mj
13,14
5.mj
19,65
6.mj
-4,14
7.mj
0,07
8.mj
9,85
9.mj
9,04
10.mj
-1,67
11.mj
-5,27
12.mj
-1,46
Q1 -23,28% Q2 29,77% Q3 19,86% Q4 -8,21%
Prinos u 2008. = -71,85673,69 % Otvori
1.mj
-11,68
2.mj
-6,07
3.mj
-8,60
4.mj
-1,78
5.mj
1,00
6.mj
-6,21
7.mj
-7,73
8.mj
-3,36
9.mj
-18,46
10.mj
-28,00
11.mj
-20,12
12.mj
-4,58
Q1 -24,18% Q2 -6,96% Q3 -27,29% Q4 -45,12%
Prinos u 2007. = 26,70842,64 % Otvori
1.mj
5,46
2.mj
2,39
3.mj
7,89
4.mj
6,49
5.mj
2,88
6.mj
0,79
7.mj
2,33
8.mj
-0,55
9.mj
1,17
10.mj
0,27
11.mj
-9,78
12.mj
5,74
Q1 16,50% Q2 10,42% Q3 2,96% Q4 -4,34%
Prinos u 2006. = 41,05312,69 % Otvori
1.mj
3,15
2.mj
3,97
3.mj
7,28
4.mj
2,18
5.mj
-2,06
6.mj
5,71
7.mj
4,20
8.mj
3,42
9.mj
1,12
10.mj
4,27
11.mj
1,10
12.mj
0,87
Q1 15,05% Q2 5,79% Q3 8,97% Q4 6,34%
Prinos u 2005. = 17,93189,20 % Otvori
1.mj
N/A
2.mj
N/A
3.mj
N/A
4.mj
-0,41
5.mj
-0,68
6.mj
2,94
7.mj
3,41
8.mj
2,50
9.mj
4,66
10.mj
2,63
11.mj
0,60
12.mj
1,13
Q1 N/A% Q2 1,82% Q3 10,93% Q4 4,41%

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

Grafička usporedba s drugim fondovima:

 Odaberi razdoblje:  
-

Graf.

Ukoliko graf nije prikazan, molimo Vas da instalirate flash player klikom na ikonu.

12.mj '13
01.mj '14
02.mj '14
03.mj '14
Top 10 ulaganja fonda
Dionice ZVIJEZDA d.d. HRZVZDRA00036,82%
Dionice ZAGREBAČKA BANKA d.d. HRZABARA00096,14%
Dionice PETROL d.d. SI00311021535,89%
Dionice T-HT d.d. HRHT00RA00055,51%
Dionice KRKA d.d. SI00311021204,81%
Dionice TELEKOM SLOVENIJE d.d. SI00311042904,67%
Dionice ADRIS GRUPA d.d. HRADRSPA00094,28%
Dionice NIS AD NOVI SAD RSNISHE794204,09%
Dionice SC FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR54,09%
Dionice PODRAVKA d.d. HRPODRRA00043,91%
Ostalo49,79%
Graf.
Geografska struktura fonda
Hrvatska47,71%
Slovenija26,72%
Srbija10,16%
Austrija4,60%
Rumunjska4,38%
Ostalo6,43%
Graf.
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka dobra20,80%
Financije15,56%
Energija14,55%
Komunikacije13,66%
Zdravstvo7,15%
Ostalo28,28%
Graf.
Valutna izloženost fonda
EUR53,00%
HRK29,92%
RSD9,48%
RON4,09%
BAM2,07%
Ostalo1,44%
Graf.
Vrsta imovine fonda
Dionice90,81%
Neto novac i novčani ekvivalenti6,69%
Investicijski fondovi2,50%
Graf.

ANKETA

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 21.04.2014.

  Valuta   Vrijednost Promjena
Prikaži graf valute 1 EUR   7,619374 0,00 0,03%
Prikaži graf valute 1 USD   5,514492 0,02 0,33%
Prikaži graf valute 1 GBP   9,252427 0,00 0,00%
Prikaži graf valute 1 CHF   6,248462 -0,01 -0,16%
EUR - 1 mjesec  2014  1T  1M  3M  6M  1G  2G
Graf.

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Zagrebačka burza
Prikaži graf indeksa * CROBEX 18.04. 17:47 1.739,97 3,77 0,22%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 18.04. 17:47 979,89 1,80 0,18%
Prikaži graf indeksa * CROBEXtr 18.04. 17:47 974,53 2,10 0,22%
Prikaži graf indeksa * CROBEXplus 18.04. 17:47 919,65 7,60 0,83%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 18.04. 17:47 101,72 -0,00 -0,00%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 17.04. 13:45 764,01 -6,39 -0,83%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 17.04. 12:08 710,00 6,86 0,98%
Prikaži graf indeksa * FIRS 17.04. 12:44 1.854,28 -2,88 -0,16%
Prikaži graf indeksa * ERS10 17.04. 12:08 609,23 12,55 2,10%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 18.04. 13:16 1.433,04 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 18.04. 13:16 699,60 0,71 0,10%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 18.04. 13:16 881,51 -0,01 -0,00%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 17.04. 13:01 581,19 2,92 0,50%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 17.04. 13:01 1.152,35 4,47 0,39%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 17.04.2014 10.164,41 -10,13 -0,10%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 17.04.2014 2.929,24 -17,70 -0,60%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 17.04. 10:41 1.723,70 -5,72 -0,33%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX 17.04. 17:45 9.409,71 91,89 0,99%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 17.04. 17:35 6.625,25 41,08 0,62%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 17.04. 18:05 4.431,81 26,15 0,59%
Prikaži graf indeksa * ATX 17.04. 17:33 2.475,70 10,02 0,41%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 17.04. 22:20 16.408,54 -16,31 -0,10%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 17.04. 22:30 3.534,53 1,45 0,04%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 17.04. 22:30 4.095,52 9,29 0,23%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 17.04. 22:20 1.864,85 2,54 0,14%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 14.03. 07:00 14.327,66 -488,32 -3,30%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 14.03. 09:01 21.539,49 -216,59 -1,00%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 16.04.2014 6.449,87 133,43 2,11%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 16.04.2014 40.890,53 408,73 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja

ZSE - Dionice (18.04.2014. 13:04:52)                 Osvježi

Dionica Zadnja Promjena Promet
HJDR-R-A 100,00 -16,67% 1.100,00
RIZO-R-A 44,00 -4,51% 4.404,46
DLKV-R-A 25,00 -3,36% 3.019,80
JDPL-R-A 155,10 -2,08% 45.003,58
THNK-R-A 370,11 -1,56% 7.402,20
LEDO-R-A 8.580,00 -0,55% 473.075,08
LPLH-R-A 95,06 -0,52% 7.985,44
ADPL-R-A 111,90 -0,52% 212.057,63
PODR-R-A 287,00 -0,45% 148.156,66
HMST-R-A 229,70 -0,13% 20.667,87
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT-R-A 1.620,00 0,05% 831.031,94
LEDO-R-A 8.580,00 -0,55% 473.075,08
PLAG-R-A 2.955,00 1,83% 439.615,26
PTKM-R-A 70,93 10,33% 434.762,10
HT-R-A 164,00 0,56% 417.362,43
ATGR-R-A 780,00 0,64% 314.774,77
ADPL-R-A 111,90 -0,52% 212.057,63
ADRS-R-A 275,00 1,74% 165.979,80
PODR-R-A 287,00 -0,45% 148.156,66
DDJH-R-A 43,00 2,14% 146.107,07
Dionica Zadnja Promjena Promet
HDEL-R-A 44,40 10,97% 12.058,87
PTKM-R-A 70,93 10,33% 434.762,10
VERN-R-A 45,35 5,47% 1.133,75
KSST-R-A 424,88 4,14% 10.605,10
BLJE-R-A 40,99 3,98% 102.724,31
VLHO-R-A 128,97 3,65% 51.683,38
ZVCV-R-A 79,99 3,36% 9.866,74
TUHO-R-A 1.790,00 3,12% 33.170,00
HTPK-R-A 40,00 2,30% 7.880,00
DDJH-R-A 43,00 2,14% 146.107,07
Ukupni redovni promet:   4.178.725,90kn